برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

----------- اقتصاد و مديريت
 21 دوره
عنوان نشریه:  اقتصاد و مديريت
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي
نوع نشریه:  -----------