نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه خردنامه صدرا
 45 دوره 
عنوان نشریه:  خردنامه صدرا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سيد محمد خامنه اي
مدیرمسئول:  سيد محمد خامنه اي
:تارگاه  http://kherad.mullasadra.org/
رایانامه:  mullasadra@DpImail.net
تلفن:  88153210 - 88153594 (021)
نمابر:  88831817 (021)
صندوق پستی:  15875/6919
نشانی:  تهران، بزرگراه رسالت، رو بروي مصلاي بزرگ تهران، مجتمع امام خميني (ره)، بنياد حکمت اسلامي صدرا
کد ISSN:  1560-0874
نوع نشریه:  فصلنامه