نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه راهبرد
 70 دوره 
عنوان نشریه:  راهبرد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مدیرمسئول:  محسن رضایی میرقائد
سردبیر:  محمدرحيم عيوضي
:تارگاه  http://rahbord.csr.ir/
رایانامه:  rahbord@csr.ir
تلفن:  22802525 (021)
نمابر:  22803876 (021)
صندوق پستی:  15875-5855
نشانی:  تهران، خیابان ولی عصر، خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به پل حافظ، پلاک ۳۷۶
کد ISSN:  2588-6525
نوع نشریه:  فصلنامه