برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اصول بهداشت رواني
 50 دوره 
عنوان نشریه:  اصول بهداشت رواني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر سيدابوالقاسم حسيني
سردبیر:  دكتر محمدرضا فياضي بردبار
:تارگاه  http://jfmh.mums.ac.ir/
رایانامه:  FU.ME.HE@MUMS.AC.IR
تلفن:  7112540 - 7002309 (0511)
نمابر:  7124184 (0511)
صندوق پستی:  91959
نشانی:  مشهد، ميدان فردوسي، بلوار حر عاملي، بيمارستان آموزشي روان پزشكي ابن سينا، كد پستي: 83134-91959
کد ISSN:  1028-6918
نوع نشریه:  فصلنامه