برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  عليرضا ملايي تواني
سردبیر:  دكتر پروين تركمني آذر
:تارگاه  http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  jtarikh@ihcs.ac.ir
تلفن:  (داخلي 361) 88046891 - 88052301 (021)
نمابر:  88066051 (021)
صندوق پستی:  14155-6419
نشانی:  تهران، بزرگراه کردستان، خيابان 64، کد پستي 14374
کد ISSN:  2251-7766
نوع نشریه:  دو فصلنامه