برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش
 16 دوره
عنوان نشریه:  مديريت در آموزش و پرورش
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  وزارت آموزش و پرورش
نوع نشریه:  فصلنامه