نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تعليم و تربيت
 95 دوره 
عنوان نشریه:  تعليم و تربيت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
مدیرمسئول:  حجت الاسلام دكتر بهرام محمديان
سردبیر:  دكتر محمود مهرمحمدي
:تارگاه  http://qjoe.ir/
رایانامه:  info@rie.ir
تلفن:  88327350 (021)
نمابر:  66480504 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان كريم خان، ايرانشهر شمالي، كوچه دهقاني نيا، پلاك 6، طبقه 5
کد ISSN:  1017-4133
نوع نشریه:  فصلنامه