برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در مسايل تعليم و تربيت
 6 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش در مسايل تعليم و تربيت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني تعليم و تربيت
مدیرمسئول:  علي ذکاوتي
سردبیر:  علي ذکاوتي
:تارگاه  https://iej.ihu.ac.ir/
رایانامه:  naseri.1388@gmail.com
نشانی:  تهران، خيابان مفتح جنوبي، خيابان خاقاني، دانشگاه تربيت معلم، موسسه تحقيقات تربيتي، طبقه ششم، انجمن ايراني تعليم و تربيت
کد ISSN:  1735-2983
نوع نشریه:  فصلنامه