برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي
 42 دوره 
عنوان نشریه:  انديشه هاي نوين تربيتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا (س)
مدیرمسئول:  دکتر سعيد رضايي شريف آبادي
سردبیر:  دكتر طيبه ماهروزاده
:تارگاه  https://jontoe.alzahra.ac.ir/
رایانامه:  jontoe@alzahra.ac.ir
تلفن:  88058940 (021)
نمابر:  88041463 (021)
صندوق پستی:  19935-663
نشانی:  تهران، خيابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي، طبقه سوم، دفتر مجله،
کد ISSN:  1735-448X
نوع نشریه:  فصلنامه