برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
 16 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشهاي اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران
مدیرمسئول:  دكتر عباس عصاري آراني
سردبیر:  دکتر يداله دادگر
تارگاه:  economics.journals.modares.ac.ir
رایانامه:  jerc@modares.ac.ir
تلفن:  82883907 (021)
نمابر:  82883911 (021)
صندوق پستی:  14115-316
نشانی:  تهران ، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، دفتر فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
کد ISSN:  1726-0728
نوع نشریه:  فصلنامه