نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهاي اقتصادي)
 63 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهاي اقتصادي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر عباس عصاري آراني
سردبیر:  دکتر يداله دادگر
:تارگاه  https://ecor.modares.ac.ir/
رایانامه:  jerc@modares.ac.ir
تلفن:  82883907 (021)
نمابر:  82883911 (021)
صندوق پستی:  14115-316
نشانی:  تهران ، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، دفتر فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
کد ISSN:  1735-6768
نوع نشریه:  فصلنامه