نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
 71 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بهداشت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي-دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر مهدي ناطق پور
سردبیر:  دكتر كورش هلاكويي نائيني
:تارگاه  https://sjsph.tums.ac.ir/
رایانامه:  sardabir@tums.ac.ir
تلفن:  88989131 (021)
نمابر:  88989131 (021)
صندوق پستی:  14155-6446
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
کد ISSN:  1735-7586
نوع نشریه:  فصلنامه