برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله علوم جمهوري اسلامي ايران
 12 دوره
عنوان نشریه:  مجله علوم جمهوري اسلامي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پایه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكترمحمد رضا نوري دالويي
سردبیر:  دكترمحمد رضا نوري دالويي
:تارگاه  https://jsciences.ut.ac.ir/
رایانامه:  jsciences@ut.ac.ir
تلفن:  66491090, 6958808 (021)
نمابر:  66958808 (021)
صندوق پستی:  13145/478
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، جمهوري اسلامي ايران
کد ISSN:  1016-1104
نوع نشریه:  دو فصلنامه