مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش زبان هاي خارجي
 11 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش زبان هاي خارجي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دکتر فريده علوي
سردبير:  دكتر ژاله كهنمويي پور
تارگاه:  journals.ut.ac.ir
رایانامه:  pajuhesh@ut.ac.ir
تلفن:  61119063 (021)
نمابر:  88634500 (021)
صندوق پستي:  14155-6553
نشانی:  تهران ، خيابان کارگر شمالي ، بين خيابان 15 و 16 ،دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران
كد ISSN:  1026-0188
نوع نشريه:  فصلنامه