نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 114 دوره 
عنوان نشریه:  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني سبزوار
مدیرمسئول:  دکتر محمدحسین ساقی
سردبیر:  دکتر علیرضا مسلم
:تارگاه  http://jsums.medsab.ac.ir
رایانامه:  umssm2@gmail.com
تلفن:  44018122 (051)
نمابر:  44011336 (051)
صندوق پستی:  319
نشانی:  سبزوار، بلوار شهدای هسته‌ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله
کد ISSN:  1606-7487
نوع نشریه:  دو ماهنامه