برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس)
 63 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش های آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر انوشيروان كاظم نژاد
سردبیر:  سیدجواد میرنجفی زاده
:تارگاه  http:mjms.irhttp://http:mjms.ir
رایانامه:  mjms@modares.ac.ir
تلفن:  82883829 (021)
نمابر:  82883829 (021)
صندوق پستی:  14115/331
نشانی:  تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان کتابخانه مرکزی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشریات
کد ISSN:  2538-3000
نوع نشریه:  فصلنامه