مشخصات نشريه:  

فصلنامه يافته
 22 دوره
عنوان نشريه:  يافته
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني لرستان
مديرمسئول:  دكتر حسن تيموري
سردبير:  دكتر سهيلا اكبري
تارگاه:  yafte.lums.ac.ir
رایانامه:  yafteh.j@gmail.com
تلفن:  33120233 (066)
نمابر:  33120172 (066)
نشانی:  خرم آباد، كيلومتر 3 جاده خرم آباد - تهران، دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده داروسازي، طبقه همكف، مديريت اطلاع رساني و منابع علمي
كد ISSN:  1563-0773
نوع نشريه:  فصلنامه