نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشي خون
 75 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشي خون
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  خون
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
مدیرمسئول:  دكتر غريب كريمي
سردبیر:  دكتر مژگان شايگان
:تارگاه  http://bloodjournal.ir/
رایانامه:  sjibto@ibto.ir
تلفن:  88601599 (021)
نمابر:  88601599 (021)
صندوق پستی:  14665-1157
نشانی:  تهران، تقاطع شهيد همت و شيخ فضل اله نوري، جنب بيمارستان ميلاد، سازمان انتقال خون ايران
کد ISSN:  1027-9520
نوع نشریه:  فصلنامه