برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جغرافيا و توسعه
 58 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  دكتر عيسي ابراهيم زاده
سردبیر:  دکتر حسنعلي غيور
:تارگاه  https://gdij.usb.ac.ir/
رایانامه:  info@cresg.ir
تلفن:  31136790 (054)
نمابر:  31136790 (054)
صندوق پستی:  98135-655
نشانی:  زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، پژوهشکده علوم زمين و جغرافيا، دفتر مجله
کد ISSN:  1735-0735
نوع نشریه:  دو فصلنامه