نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بيماريهاي كودكان ايران
 40 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بيماريهاي كودكان ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر علي رباني
سردبیر:  دكتر غلامرضا ولي زاده
:تارگاه  https://sites.kowsarpub.com/ijp/
رایانامه:  ijp@tums.ac.ir
تلفن:  66595522 (021)
نمابر:  66595525 (021)
صندوق پستی:  14155-6386
نشانی:  تهران، خيابان دكتر قريب، مركز طبي كودكان، شماره 62
کد ISSN:  2008-2142
نوع نشریه:  فصلنامه