برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و صنايع غذايي ایران
 102 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و صنايع غذايي ایران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربیت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر ايرج شريفي آل آقا
سردبیر:  دكتر محمدحسين عزيزي
:تارگاه  https://fsct.modares.ac.ir/
رایانامه:  FSCT@MODARES.AC.IR
تلفن:  44780539 (021)
نمابر:  44780539 (021)
صندوق پستی:  14115-336
نشانی:  تهران، گروه علوم و صنايع غذايي ايران، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
کد ISSN:  2008-8787
نوع نشریه:  فصلنامه