مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و مهندسي کامپيوتر (THE CSI JOURNAL ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING)
 9 دوره
عنوان نشريه:  علوم و مهندسي کامپيوتر (THE CSI JOURNAL ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن كامپيوتر ايران
مديرمسئول:  دكتر جعفر حبيبي
سردبير:  شهين حسابي
تارگاه:  www.jcse.ir
رایانامه:  csi-jcse@ipm.ir
تلفن:  66087224 (021)
نمابر:  66021149 (021)
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، كوچه صادقي، پلاك 26، طبقه 4، واحد 16
كد ISSN:  1735-9031
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1395/2017 به صورت انگليسي با نام THE CSI JOURNAL ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING منتشر مي گردد.