مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)
 16 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مشاوره ايران
مدیرمسئول:  دكتر رحمت الله نوراني پور
سردبیر:  دكتر باقر ثنائي ذاكر
تارگاه:  www.irancounseling.ir/journal
رایانامه:  info@irancounseling.ir
تلفن:  09122196880
نمابر:  88914163 (021)
صندوق پستی:  15745-1138
نشانی:  تهران، كريمخان، نبش خيابان عضدي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه 2
کد ISSN:  2008-1634
نوع نشریه:  فصلنامه