نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي
 34 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در علوم ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي
مدیرمسئول:  دكتر سيداميراحمد مظفري
سردبیر:  دكتر حبيب هنري
رایانامه:  info@SSRC.ac.ir
تلفن:  88529121-3 (021)
نمابر:  88750884 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مطهري، خيابان ميرعماد، كوچه پنجم، شماره 3، طبقه اول
کد ISSN:  1735-7314
نوع نشریه:  فصلنامه