مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي
 19 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  ناصر خياباني
سردبير:  اسفنديار جهانگرد
تارگاه:  joer.atu.ac.ir
رایانامه:  joer@atu.ac.ir
تلفن:  88725400, 88703252 (330)
نمابر:  88703252 (021)
صندوق پستي:  14155-4937
نشانی:  خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قيصر (بخارست)، دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشكده علوم اقتصادي، تهران، ايران
كد ISSN:  1735-210X
نوع نشريه:  فصلنامه