برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران
 72 دوره 
عنوان نشریه:  مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمد مهدي قيامت
سردبیر:  دكتر زاهد حسين خان
:تارگاه  http://isacc.iranesthesia.org/index.php/iranesthesia/index
رایانامه:  info@iranesthesia.org
تلفن:  88834989 (021)
نمابر:  88834989 (021)
صندوق پستی:  15875-3595
نشانی:  تهران، خيابان بهار شمالي، نبش خيابان ماني، پلاك 356، طبقه 5، ش10، کد پستي: 1574618392
کد ISSN:  1027-2704
نوع نشریه:  فصلنامه