برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله ايراني علوم و تكنولوژي-ب
 5 دوره
عنوان نشریه:  مجله ايراني علوم و تكنولوژي-ب
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  پرفسور ن. طالب بيدختي
سردبیر:  پرفسور محمود يعقوبي
تارگاه:  www.shirazu.ac.ir/ijst
رایانامه:  ijst71@shirazu.ac.ir
تلفن:  6272060 (0711)
نمابر:  6272060 (0711)
نشانی:  دانشگاه شيراز، شيراز، 71344، ايران
کد ISSN:  1028-6284
نوع نشریه:  دو ماهنامه