نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله طب نظامي
 89 دوره 
عنوان نشریه:  مجله طب نظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  طب نظامی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله
مدیرمسئول:  دكتر حسن ابوالقاسمي
سردبیر:  دكتر عليرضا جلالي فراهاني
:تارگاه  http://militarymedj.ir/
رایانامه:  milmed@bmsu.ac.ir
تلفن:  88996659-60 (021)
نمابر:  88957948 (021)
صندوق پستی:  19945-581
نشانی:  تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي جنوبي، كوچه شهيد نصرتي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله، ساختمان مركزي، طبقه سوم، معاونت تحقيقات و فناوري
کد ISSN:  1735-1537
نوع نشریه:  دو ماهنامه