برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)
 87 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی-درماني شهرکرد
مدیرمسئول:  دکتر مرتضي هاشم زاده چالشتري
سردبیر:  دکتر فاطمه فلاحیان
:تارگاه  journal.skums.ac.irhttp://journal.skums.ac.ir
رایانامه:  majaleh@sksmu.ac.ir
تلفن:  093833342414
نمابر:  32221669 (038)
صندوق پستی:  88155/137
نشانی:  شهركرد، خيابان كاشاني، دانشگاه علوم پزشكي، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  2717-0071
نوع نشریه:  فصلنامه


این نشریه از سال 2019 به صورت انگلیسی با نام SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL منتشر می گردد.