برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم دانشگاه شهيد چمران
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم دانشگاه شهيد چمران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پایه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دكتر حمدالله صالحي
سردبیر:  دكتر ناهيد پوررضا
رایانامه:  ScienceJournal@scu.ac.ir
تلفن:  3331044 (0611)
نمابر:  3331044 (0611)
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشکده علوم، دفتر مجله علوم، کد پستي: 6135743135
کد ISSN:  1735-6938
نوع نشریه:  فصلنامه