نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)
 73 دوره 
عنوان نشریه:  زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دکتر فاطمه یزدیان
سردبیر:  دکتر فضیله دادورخانی
:تارگاه  https://jwdp.ut.ac.ir/
رایانامه:  journal.CWS@gmail.com
تلفن:  66970418-66970308 (021)
نمابر:  66970418-66970308 (021)
صندوق پستی:  13145-671
نشانی:  تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه اسلامی ندوشن، پلاک 8، طبقه 4، واحد 7
کد ISSN:  1735-1693
نوع نشریه:  فصلنامه