برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله زبانشناسي كاربردي
 11 دوره 
عنوان نشریه:  مجله زبانشناسي كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  محمدحسين کشاورز
سردبیر:  محمدحسين کشاورز
:تارگاه  https://ijal.khu.ac.ir/
رایانامه:  mhkeshavarz@yahoo.com
تلفن:  88304896 (021)
صندوق پستی:  15815/1649
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، دانشگاه خوارزمي
کد ISSN:  1735-1634
نوع نشریه:  دو فصلنامه