مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran)
 22 دوره
عنوان نشريه:  مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران
مديرمسئول:  محمدصادق احمد آخوندي
سردبير:  دکتر مسعود فلاحي نژاد قاجاري
تارگاه:  http://jidai.ir
رایانامه:  info@jidai.ir
تلفن:  88891711 (021)
نمابر:  88903841 (021)
صندوق پستي:  14155-5313
نشانی:  تهران، بلوار كشاورز، کوچه شهيد ذاکري، پلاک 5، کد پستي: 1416763815
كد ISSN:  2383-3041
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2015 به صورت انگليسي با نام journal of islamic dental association of iran منتشر مي گردد.