نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله روانشناسي
 90 دوره 
عنوان نشریه:  مجله روانشناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دکتر جواد اژه اي
مدیرمسئول:  دکتر جواد اژه اي
سردبیر:  دكتر مهناز شاه قليان
:تارگاه  http://www.iranapsy.ir/
رایانامه:  journal@iranapsy.net
تلفن:  26211567 (021)
نمابر:  26211553 (021)
صندوق پستی:  13185-619
نشانی:  تهران، خ پاستور، کوچه شهيد خوش زبان، بن بست ناهيد، پلاک 3/12
کد ISSN:  1680-8436
نوع نشریه:  فصلنامه