مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي
 25 دوره
عنوان نشريه:  مجله روانشناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دکتر جواد اژه اي
مديرمسئول:  دکتر جواد اژه اي
سردبير:  دكتر مهناز شاه قليان
تارگاه:  www.iranapsy.ir/fa/journal
رایانامه:  journal@iranapsy.net
تلفن:  26211567 (021)
نمابر:  26211553 (021)
صندوق پستي:  13185-619
نشانی:  تهران، خ پاستور، کوچه شهيد خوش زبان، بن بست ناهيد، پلاک 3/12
كد ISSN:  1680-8436
نوع نشريه:  فصلنامه