نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي ادبي
 47 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي ادبي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن زبان و ادبيات فارسي
مدیرمسئول:  دکتر غلامحسين غلامحسين زاده
سردبیر:  دکتر مهين پناهي
:تارگاه  https://lire.modares.ac.ir/
رایانامه:  pazhohesh_adabi@yahoo.com
تلفن:  88330159 (021)
نمابر:  88009056 (021)
صندوق پستی:  14115-345
نشانی:  انجمن زبان و ادبيات فارسي، تهران
کد ISSN:  1735-2932
نوع نشریه:  فصلنامه