برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران
 28 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشکده برق جهاد دانشگاهي
مدیرمسئول:  دکتر حميدرضا طيبي
سردبیر:  دکتر حميدرضا صادق محمدي
:تارگاه  http://ijece.org/
رایانامه:  info@IJECE.org
تلفن:  77896688 (021)
نمابر:  77453106 (021)
صندوق پستی:  16765/1899
نشانی:  تهران، نارمك، خيابان شهيد حيدرخاني، خيابان شهيد ملك لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهي
کد ISSN:  1682-3754
نوع نشریه:  فصلنامه