برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله چشم پزشکي ايران
 28 دوره 
عنوان نشریه:  مجله چشم پزشکي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  چشم پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن چشم پزشکي ايران
مدیرمسئول:  دبير کل انجمن چشم پزشکي ايران
سردبیر:  دکتر احمد جواديان
:تارگاه  http://www.jcurrophthalmol.org/
رایانامه:  info@irso.org
تلفن:  66919061-2 (021)
نمابر:  66942404 (021)
نشانی:  تهران، خيابان کارگرشمالي، نرسيده به چهار راه فاطمي، کوچه هما، پلاک 4، طبقه دوم
کد ISSN:  2345-279X
نوع نشریه:  فصلنامه