نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE)
 72 دوره 
عنوان نشریه:  بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دکتر علي اکبر ولايتي
مدیرمسئول:  دکتر علي اکبر ولايتي
سردبیر:  دکتر مينو محرز
:تارگاه  http://www.iiccom.org/journal.asp
رایانامه:  iiccom@iiccom.org
تلفن:  26109964 (021)
نمابر:  26109875 (021)
نشانی:  تهران، نياوران، دارآباد، مرکز آموزشي-پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي
کد ISSN:  1680-0192
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2017 به صورت انگليسي با نام IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE منتشر مي گردد.