برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تنفس
 14 دوره 
عنوان نشریه:  تنفس
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بیماریهای دستگاه تنفس انسان و علوم وابسته
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مرکز آموزشي-پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي، دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دکتر محمدرضا مسجدي
سردبیر:  دکتر محمدرضا مسجدي
:تارگاه  http://www.tanaffosjournal.ir/en/
رایانامه:  tanaffosjournal@nritld.ac.ir
تلفن:  20109848 (021)
نمابر:  20109848 (021)
صندوق پستی:  19575-154
نشانی:  تهران، دربند، خيابان شهيد باهنر
کد ISSN:  1735-0344
نوع نشریه:  فصلنامه