مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم دارويي (pharmaceutical sciences)
 17 دوره
عنوان نشريه:  علوم دارويي (pharmaceutical sciences)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي تبريز
مديرمسئول:  دكتر نسرين مالكي ديزجي
سردبير:  دكتر عباس دل آذر
تارگاه:  pharm-sci.tbzmed.ac.ir
رایانامه:  gholizadeh@sid.ir
تلفن:  3372258 (0411)
نمابر:  3344798 (0411)
نشانی:  تبريز، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان شرقي(تبريز)، دانشکده داروسازي، دبيرخانه مجله علوم دارويي، کد پستي: 51664-14766
كد ISSN:  1735-403x
نوع نشريه:  فصلنامه