برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم دارويي (pharmaceutical sciences)
 41 دوره 
عنوان نشریه:  علوم دارويي (pharmaceutical sciences)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  داروسازی و علوم دارویی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي تبريز
مدیرمسئول:  دكتر نسرين مالكي ديزجي
سردبیر:  دكتر عباس دل آذر
:تارگاه  https://ps.tbzmed.ac.ir/
رایانامه:  gholizadeh@sid.ir
تلفن:  3372258 (0411)
نمابر:  3344798 (0411)
نشانی:  تبريز، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان شرقي(تبريز)، دانشکده داروسازي، دبيرخانه مجله علوم دارويي، کد پستي: 51664-14766
کد ISSN:  1735-403x
نوع نشریه:  فصلنامه