برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان (مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني)
 29 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان (مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر اسحاق طغياني
سردبیر:  دكتر محمدعلي اژه اي
رایانامه:  Ltradmin@ltr.ui.ac.ir
تلفن:  7933097 (0311)
نمابر:  7933151 (0311)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه اصفهان، داشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله، كد پستي: 81744
کد ISSN:  1680-1342
نوع نشریه:  فصلنامه