نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 130 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي تبريز- معاونت پژوهشي
مدیرمسئول:  دکتر محمدرضا نهائي
سردبیر:  دکتر محمدرضا اردلان
:تارگاه  https://mj.tbzmed.ac.ir/fa/
رایانامه:  tbzmedmag@yahoo.com
تلفن:  3363870 (0411)
نمابر:  3366579 (0411)
نشانی:  تبریز، خیابان امام خمینی، کوچه پناهی، پلاک 14، ساختمان شماره (3)، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني تبريز، کد پستی: 5165687386
کد ISSN:  2783-2031
نوع نشریه:  دو ماهنامه