برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه دانشور رفتار
 40 دوره 
عنوان نشریه:  دانشور رفتار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهد
مدیرمسئول:  دکتر رسول روشن چسلي
سردبیر:  دكتر محمدرضا شعيري
رایانامه:  e.raftar@shahed.ac.ir
تلفن:  5123074 (021)
نمابر:  5123549 021)
صندوق پستی:  18151/159
نشانی:  تهران، ابتداي آزادراه تهران - قم، روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني (ره)، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشي و فناوري، مركز چاپ و انتشارات دفتر مجله
کد ISSN:  1028-3188
نوع نشریه:  دو ماهنامه