برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)
 179 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي مازندران
مدیرمسئول:  دكتر سيد عبدالله مدني
سردبیر:  مجيد سعيدي
:تارگاه  http://jmums.mazums.ac.ir/
رایانامه:  jmums@mazums.ac.ir
تلفن:  3261245-8 (0151)
نمابر:  3262679 (0151)
صندوق پستی:  48175-866
نشانی:  ساري، ميدان معلم، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني مازندران، طبقه سوم، معاونت تحقيقات و فنآوري، دفتر مجله
کد ISSN:  1735-9260
نوع نشریه:  ماهنامه