نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در پزشکي
 126 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در پزشکي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  رئيس دانشكده پزشكي (دكتر عليرضا رمضاني)
سردبیر:  دکتر عبدالجليل كلانتر هرمزي
:تارگاه  www.pejouhesh.comhttp://www.pejouhesh.com
رایانامه:  info@pejouhesh.com
تلفن:  22439937 (021)
نمابر:  22439949 (021)
صندوق پستی:  19395-4719
نشانی:  تهران، بزرگراه چمران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان كودك يار، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پزشكي، طبقه سوم، دفتر مجله
کد ISSN:  1735-5311
نوع نشریه:  فصلنامه