نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
 104 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
مدیرمسئول:  دکتر عليرضا زالي
سردبیر:  دکتر علي اصغر پيوندي
:تارگاه  http://jmciri.ir/
رایانامه:  jmciri@irimc.org
تلفن:  84138315 (021)
نمابر:  88331082 (021)
صندوق پستی:  3759-11365
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان فرش مقدم (شانزدهم)، روبروي دانشگاه كارآفرين، پلاك 6 و 8
کد ISSN:  1562-1073
نوع نشریه:  فصلنامه