برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فيض
 107 دوره 
عنوان نشریه:  فيض
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني کاشان
مدیرمسئول:  دکتر محمد حسين اعرابي
سردبیر:  دکتر محمد زارع
:تارگاه  http://feyz.kaums.ac.ir/
رایانامه:  Feyz@kaumks.ac.ir
تلفن:  55540021(031)
نمابر:  55575058 (031)
صندوق پستی:  87155-111
نشانی:  کاشان، كيلومتر 5 بلوار قطب راوندي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، معاونت پژوهشي دانشگاه، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-9821
نوع نشریه:  فصلنامه