نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه المپيك
 62 دوره 
عنوان نشریه:  المپيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران
مدیرمسئول:  دکتر عباسعلي گائيني
سردبیر:  دکتر عباسعلي گائيني
رایانامه:  nociri@neda.net
تلفن:  37-88779136 (021)
نمابر:  88777082 (021)
نشانی:  تهران، خيابان گاندي، کوچه 12، پلاک 44، کدپستي: 15178
کد ISSN:  1025-4277
نوع نشریه:  فصلنامه