برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
 157 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
مدیرمسئول:  دكتر سيد محمود صدر بافقي
سردبیر:  دکتر سيدمحمود صدر بافقي
:تارگاه  http://jssu.ssu.ac.ir/
رایانامه:  journal@ssu.ac.ir
تلفن:  7241742 (0351)
نمابر:  7258413 (0351)
نشانی:  يزد، ميدان شهيد باهنر، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  2228-5741
نوع نشریه:  دو ماهنامه