برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)
 119 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  مهدي وجگاني
سردبیر:  داوود شريفي
:تارگاه  https://jvr.ut.ac.ir/
رایانامه:  JVR@ut.ac.ir
تلفن:  61117032
نمابر:  66438328
صندوق پستی:  14155/6453
نشانی:  تهران، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران
کد ISSN:  2008-2525
نوع نشریه:  فصلنامه