نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه طب و تزکيه
 69 دوره 
عنوان نشریه:  طب و تزکيه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
مدیرمسئول:  دكتر باقر لاريجاني
سردبیر:  دكتر حميد اكبري
:تارگاه  http://www.tebvatazkiye.ir/
رایانامه:  tebtazkiyeh@behdast.gov.ir
تلفن:  84452910-15 (021)
نمابر:  88363978 (021)
نشانی:  تهران، شهرك قدس، خيابان سيماي ايران، وزارت بهداشت، بلوك 30، طبقه 13
کد ISSN:  1608-2397
نوع نشریه:  فصلنامه